Sport

Erasmus+ toetusprogrammis on eraldi spordivaldkonnale suunatud alaprogramm, millele on perioodil 2014-2020 ette nähtud 1,8% programmi vahenditest.

Spordi alaprogrammist toetatakse rahvusvahelise mõõtmega tegevusi, mis aitavad kaasa dopinguvastasele võitlusele, sporditulemustega manipuleerimisele ning ennetavad vägivalda ja ebavõrdset kohtlemist spordis.
Samuti toetatakse hea juhtimistava ning sportlaste topeltkarjääri edendamist ning rahvaspordiga seotud algatusi.

Spordiprogrammiga toetatakse:

a) riikidevahelisi koostööprojekte, kus on vähemalt viis partnerit viiest erinevast programmi osalisriigist;
b) oluliste mitteäriliste üleeuroopaliste spordiürituste korraldamist, kus on esindatud vähemalt 12 programmi osalisriigi esindajad;
c) spordistatistika arendamist;
d) spordivaldkonna suutlikkuse suurendamist ja Euroopa sidusrühmadega dialoogi arendamist (eelkõige EL spordi foorum ja Euroopa Komisjoni eestvedamisel korraldatavad kohtumised sidusrühmadega).

Erasmus+: Sport valdkonda kuuluvate ideedega pöördu Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse poole.

Vaata ka Euroopa Komisjoni Erasmus+ spordivaldkonna veebilehte.